Algoritmes: Efectes Socials i Econòmics

Riscos invisibles dels algoritmes

Crònica del que es va parlar a la passada sessió sobre els algoritmes que va tenir lloc a EADA el dia 28 d’abril del 2022.

Amb la participació de: Javier Creus, Karina Gibert, Carina Lopes, Juan Zara, Mar Galtés i Helena Torras.

Un algoritme es una sèrie d’instruccions seqüencials -és a dir, que van una després de l’altre- que permeten executar accions o programes.

Es crucial per avanços tecnològics com la intel·ligència artificial.

Generalment son dissenys rigorosos i lògics, com operacions matemàtiques, que han provat ser òptims per solucionar alguna dificultat en qüestió.

I, quines son las instruccions seqüencials que permeten elaborar l’algoritme que aconseguirà que s’executi cada acció?

La nostra sessió no ha pretès entrar en el que “científicament” o “matemàticament” influeix en la realització dels algoritmes, el que hem buscat es tenir diferents visions sobre els possibles i reals riscos que poden comportar i com afecta a la nostra vida.

Cóm i d’on s’extreuen les dades que finalment seran els “creadors” del algoritme?

És que existeix la possibilitat de que les dites dades estén esbiaixades?

És que els biaixos poden determinar que l’algorisme que s’apliqui sigui pervers?

Creiem que aquesta qüestió es de vital importància i es la raó per la que van dur a terme una sessió de treball en la que persones expertes i coneixedores de aquesta qüestió ens poden explicar el funcionament de la formació dels algoritmes, les seves virtuts i els seus possibles defectes, l’ètica que porta a escollir unes o altres dades en la formació del algoritme, qui controla la correcta execució del algoritme…. i una sèrie de qüestions que van anar sorgint durant la sessió que vam organitzar.

Hem pogut organitzar aquesta jornada gràcies a la col·laboració de EADA, Fundació “la Caixa”, Fundación Alejandro Rojas Marcos i Vallformosa.

Isabel M Segura Roda
Presidenta Executiva de la Fundació Grup Set

Bookmark the permalink.

Comments are closed.