VEUS

05/04/2018 És la innovació una de les eines bàsiques per tal que les nostres indústries creixin en qualitat i competitivitat? Estan les nostres indústries apostant per innovar en processos? En serveis? En la seva organització? Pot un país viure sense indústria? Intentem buscar resposta a aquestes i altres qüestions a… Continuar llegint