Coneixements financers des de la més tendra edat

La nostre Fundació treballa determinades qüestions a través de comissions, la de Economia es molt activa ja que, de fet, es una de les qüestions que més ens interessa per ser vital per al desenvolupament i benestar de la nostre Societat.

Apostem per impulsar la cultura financera des de la més tendra edat, para crear una economia més inclusiva i sostenible.

Es important enfrontar-nos a aquelles situacions de la vida que impliquen qüestions que afectaran a la nostre economia present i futur… es a dir al nostre benestar

Per això creiem que es deuen desenvolupar propostes que ofereixen als joves i als no tan joves, aquelles eines que els informin d’aquest món financer, món que cada vegada es més complicat però en el que es tindran de moure.

A Catalunya fa ja temps que s’han anat desenvolupant projectes que atenen a aquesta necessitat i ara la CNMV i el Banc d’España proposen incrementar la presencia d’educació financera en el currículum escolar…. i nosaltres donem suport a aquesta idea.

Segons les darreres dades publicades per la OCDE sobre el coneixement financer dels joves inclòs dins del Programa per a la Avaluació Internacional d’Estudiants (PISA), només un 16% dels estudiants van afirmar tenir un llibre de text específic que tracta de qüestions relacionades amb el diner.

De mitjana, en tots els països/economies de la OCDE, aproximadament un de cada dos estudiants té un compte en una institució financera i/o posseeix una tarja de pagament o de dèbit; no obstant això, només aproximadament un de cada tres estudiants té les aptituds per interpretar i avaluar un estat de compte bancari.

Espanya, com a país, figura en el lloc 11 d’una llista composta per 21 països o economies, amb una puntuació mitjana de 492, inferior a la mitjana a la mitjana de la OCDE que es 505. Per darrera de països com el nostre veí Portugal, que es situa en setè lloc.

“Una adequada formació a edats primerenques pot ajudar als nens a desenvolupar la confiança, les habilitats i el coneixement que necessiten per administrar el seu diner”.

L’objectiu de la proposta es afavorir una adequada capacitació dels ciutadans per adoptar les seves decisions financeres en un entorn cada cop més complexa i dinàmic.

Isabel M Segura Roda

Presidenta Fundació Grup Set

Bookmark the permalink.

Comments are closed.