“Més dones en debats” – La Vanguardia – 6 de Maig

MÉS DONES EN DEBATS
Des de la Fundació Grup Set, vam iniciar fa més de dos anys una acció contundent mitjançant escrits, en format conciliador, per posar de manifest l’escassa presència de dones en debats, conferències o tertúlies. A les cartes també posem a disposició del remitent el nom de dones de la nostra extensa base de dades que, si haguessin estat convidades, haurien aportat més riquesa al debat i maneres complementàries de veure les coses des de diferents sensibilitats.
S’organitzen trobades interessants que lamentablement no mantenen aquest equilibri, i els nostres escrits, dirigits a qui els organitza i a qui hi participa, tenen escasses respostes i canvis d’actitud. Salvant alguna excepció que, acceptant aquest biaix, manifesta la voluntat de millorar.
Els homes que són convidats a debats i tertúlies podrien cridar l’atenció sobre aquestes actituds i exigir aquest equilibri. Aquesta és una qüestió de tots, no només de les dones.

Isabel M Segura Roda
Presidenta ejecutiva Fundació Grup Set

Bookmark the permalink.

Comments are closed.